Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων στην εκπαίδευση

ShareThis
Δημοσίευση: 15-07-2023 00:43 | Προβολές: 247
image

Τη χρονική περίοδο 25.04.2023-07.05.2023 στο πλαίσιο της δράσης «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]» του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαδραστικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις με στόχο την υποστήριξη προσφύγων στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Κεντρική επιδίωξη ήταν η ενδυνάμωση και εμπέδωση μιας δικτυακής και διαλειτουργικού χαρακτήρα παρεμβατικής πρωτοβουλίας των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης για την ενίσχυση αυτού του στόχου.

Τη χρονική περίοδο 25.04.2023-07.05.2023 στο πλαίσιο της δράσης «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]» του Πανεπιστημίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαδραστικές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις με στόχο την υποστήριξη προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Κεντρική επιδίωξη ήταν η ενδυνάμωση και εμπέδωση μιας δικτυακής και διαλειτουργικού χαρακτήρα  παρεμβατικής πρωτοβουλίας των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης για την ενίσχυση αυτού του στόχου. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

Στις 25 & 28 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Πέτρα και στον Μόλυβο. Οι μαθητές/τριες των τάξεων υποδοχής ΖΕΠ του 5ου Γυμνασίου, του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχοντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής ιστορίας και κληρονομιάς της Λέσβου, να συνομιλήσουν και να αναπτύξουν  πεδία αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία.

Στις 03.05.2023 στο λόφο του Πανε/μίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια διάδρασης science4refugees. Οι μαθητές/τριες είχαν την δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπ/μιου και ειδικότερα α) Θαλάσσιας Βιολογίας (Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών), β) Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής (Τμήμα Γεωγραφίας), γ) Παράκτιας Μορφοδυναμικής - Διαχείρισης και Θαλάσσιας Γεωλογίας (Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών) και δ) Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας). Επίσης συμμετείχαν σε μάθημα του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο πλαίσιο ειδικής θεματικής ενότητας υπό το συντονισμό της Βασιλικής Μπούρατζη (Συντονίστριας Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Λέσβου του Υ.ΠΑΙ.Θ.) με τίτλο «Από τις σχολικές τάξεις στη φοιτητική ζωή: οι μαθητές/τριες θέτουν ερωτήματα στις/στους φοιτήτριες/τες», ανέπτυξαν διάλογο με φοιτητές/τριες, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες διασύνδεσης με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δυνατότητες που παρέχει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία science4refugees εντός του δικτύου EURAXESS.

Την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε σε Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η ερευνητική ομάδα της δράσης «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE] με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, του Δικτύου ScholarsatRisk, της UNHCR και ενήλικων προσφύγων/γισσών μαθητών/τριών του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μυτιλήνης. Μέσα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών/τριών  υπογραμμίσθηκε η σημαντικότητα της διασύνδεσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της ενταξιακής πορείας των παιδιών προσφύγων καθώς και η ανάγκη  περαιτέρω συνεργασίας στο πεδίο της συμβουλευτικής και προστασίας των απειλούμενων μαθητών και ερευνητών προσφύγων/γισσών.

Συντονισμός των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων: Νίκος Ναγόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υπεύθυνος Επιστημονικού Συντονισμού της Δράσης 1.6 [eAegean_DIG REFUGE].

Συμμετοχή στην διοργάνωση των εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων: Βασιλική Μπούρατζη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Λέσβου, Υ. ΠΑΙ.Θ.,  Αικατερίνη Νικολαρέα, Ε.Ε.Π. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημήτρης Παρασκευόπουλος, Διδάσκων Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κων/νος Λερός, Υπ. Διδάκτορας Τμήματος Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η δράση «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]»  υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου « [e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

 


Επιστροφή
ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας