Πηγές
en  pdf.png  SAR Virtual 2020 Congress
Mέγεθος: 3.98 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Ελευθερία Σκέψης 2020
Mέγεθος: 8.48 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
en  pdf.png  Πανεπιστήμια δίχως τοίχους
Mέγεθος: 116.7 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

1. SAR Virtual 2020 Congress

Οι ακαδημαϊκοί και ερευνητές στο Παγκόσμιο Συνέδριο Scholars at Risk Network 2020, Αλήθεια, Δύναμη και Κοινωνία: Η υπόσχεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε εποχές προκλήσεων, ήταν μια κοινή εκδήλωση των Scholars at Risk (SAR), του Πανεπιστήμιου Johns Hopkins, της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης και του τμήματος SAR ΗΠΑ.

 

2. Πως να φιλοξενούμε: 'Ενα Εγχειρίδιο για Συνεργάτες

Αυτό το εγχειρίδιο, που έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για ιδρύματα που φιλοξενούν έναν ακαδημαϊκό ή/και ερευνητή μέσω του Scholars at Risk Network (SAR), είναι μια συλλογή πρακτικών πληροφοριών και πηγών με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες των μελών του δικτύου, των υποβοηθούμενων μελετητών και του προσωπικού SAR. Κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου, αναγνωρίζουμε ότι κάθε συμφωνία επίσκεψης μεταξύ ενός μελετητή και ενός ιδρύματος παρουσιάζει μοναδικές ερωτήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές καταστάσεις και πρακτικές ιδανικές για τη συλλογή και της συζήτησης, που επιδιώκουμε εδώ. Πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων εγκαίρως και οργανωμένα πρέπει να προσφέρει μια θετική εμπειρία τόσο για τον επισκέπτη ακαδημαϊκό/ερευνητή όσο και το φιλοξενόν ίδρυμα.

 

3. Ομιλητές: Ένα Εγχειρίδιο για Eκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο

Αυτό το εγχειρίδιο, σχεδιασμένο από το Scholars at Risk κυρίως για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι μια συλλογή πρακτικών πληροφοριών και πηγών με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες των μελών του δικτύου, των βοηθούμενων ακαδημαϊκών και ερευνητών μελετητών και του προσωπικού του SAR. Κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου, αντιληφθήκαμε ότι κάθε ρύθμιση επίσκεψης ομιλητή παρουσιάζει μεταξύ φιλοξενούμενου και φιλοξενο΄ύντος ιδρύματος ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές καταστάσεις και πρακτικές που προσφέρονται για συστηματοποιημένη παρουσίαση και συζήτηση, κάτι που κάνουμε με το παρόν. Πιστεύουμε ότι η έγκαιρη και συστηματική αντιμετώπισή τους θα προσφέρει μια θετική εμπειρία τόσο για τον επισκέπτη μελετητή όσο και για το ίδρυμα.

 

4. Ελευθερία Σκέψης 2020

Μέσω του Προγράμματος Παρακολούθησης της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, το Scholars at Risk (SAR) ανταποκρίνεται σε αυτές τις επιθέσεις εντοπίζοντας και παρακολουθώντας βασικά περιστατικά, με στόχο την προστασία ευάλωτων ατόμων, την ευαισθητοποίηση, την ενθάρρυνση της λογοδοσίας και την προώθηση διαλόγου και κατανόησης που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη μελλοντικών απειλών. Από το 2015, το SAR δημοσιεύει το Free to Think, μια σειρά ετήσιων εκθέσεων που αναλύουν επιθέσεις σε κοινότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Το Free to Think 2020 περιγράφει τη συνέχιση μίας παγκόσμιας εμβέλειας μεθόδευσης επιθέσεων. Ωστόσο, με την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, καθώς τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο έκλειναν, οι φοιτητές και οι σχολές έφυγαν από την πανεπιστημιούπολη και η τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολούθησε (όπου ήταν δυνατόν) σε ένα ηλεκτρονικό μοντέλο, οι μεθοδεύσεις άλλαξαν και η κρίση αποκάλυψε νέες ευπάθειες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

5. EUA-European University Association (Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων): Πανεπιστήμια χωρίς τείχη - Ένα όραμα για το 2030

Το στρατηγικό σχέδιο κάθε ιδρύματος πρέπει να ξεκινήσει με ένα όραμα για το τι φιλοδοξεί να είναι, τι πρέπει να γίνει, για να εκπληρώσει την αποστολή του στην κοινωνία. Αυτό το όραμα βασίζεται σε μία εκτεταμένη σάρωση προοπτικών, σε πολλές υποθέσεις και πολλές διαβουλεύσεις. Το έργο «Πανεπιστήμια χωρίς Τείχη» προσφέρεται ως υποστήριξη, για τους ηγέτες των πανεπιστημίων και τις ακαδημαϊκές τους κοινότητες στον θεσμικό τους σχεδιασμό. Αποτελεί απόσταξη απόψεων πολλών εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το πώς τα πανεπιστήμια της Ευρώπης θα μπορούσαν να υπηρετήσουν καλύτερα την κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Γιατί ένα δεκαετές όραμα τώρα; Πρώτον, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι βρίσκεστε σε σημείο αιχμής, σε μια εποχή μετασχηματισμού που οδηγείται από πολλαπλές οικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές πιέσεις. Δεύτερον, η συνεχιζόμενη πανδημία προσθέτει στον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης του μέλλοντος των κοινωνιών και του πλανήτη μας. Τρίτον, υπάρχουν συναρπαστικές εξελίξεις στις συνθήκες-πλαίσιο για τον τομέα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον αναδυόμενο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και τον αναζωογονημένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας που επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια κοινή πολιτική κατεύθυνση. Υπάρχει ανάγκη για ένα σαφές όραμα για και από τα πανεπιστήμια, πώς θέλουν να αναπτυχθούν, να διαμορφωθούν και να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Αν και αυτός ο οδηγός αποσκοπεί στην παροχή έμπνευσης και υποστήριξης στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, είναι επίσης μια πρόσκληση σε εταίρους από άλλα μέρη της κοινωνίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα καλύτερο μέλλον και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να διασφαλίσουν τους σωστούς όρους πλαισίου. Δεν είναι απάντηση στην κρίση. Ο τομέας μας είναι δυνατός και δυναμικός. Ανυπομονούμε να προβληματιστούμε και να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Κλειδί για την επιτυχία θα είναι τα πανεπιστήμια που είναι ανοιχτά, ενισχύουν το όραμα των πανεπιστημίων χωρίς τείχη, αλληλεπιδρούν βαθιά με άλλα μέρη της κοινωνίας, ενώ έχουν βαθιά ριζωμένες αξίες. Αυτό το όραμα βασίζεται στη συνεργασία της EUA με τα μέλη της τα τελευταία 20 χρόνια. Υιοθετήθηκε από όλες τις εθνικές διασκέψεις πρυτάνεων κατά το Συμβούλιο της EUA στις 29 Ιανουαρίου 2021.

 

6. H Έκθεση για τον Δείκτη Ακαδημαϊκής Ελευθερίας (2020)

Ο Δείκτης Ακαδημαϊκής Ελευθερίας (Academic Freedom Index - AFi) είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την έρευνα, αλλά χρησιμεύει επίσης για την ενημέρωση των πολιτικών συζητήσεων μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων, βουλευτών, χρηματοδοτών έρευνας, διαχειριστών πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών, φοιτητών και υποστηρικτών. Αυτή η έκθεση στοχεύει να συμβάλει περαιτέρω σε τέτοιες συζητήσεις. Μετά την εισαγωγή των στόχων του Δείκτη καθώς και του συνόλου δεδομένων, παρέχουμε συγκεκριμένες συστάσεις για βασικούς ενδιαφερόμενους σχετικά με το πώς μπορούν να εφαρμόσουν το AFi για την προστασία και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας παγκοσμίως.

 

7. Οδηγίες για την Ένταξη Ερευνητών σε Κίνδυνο


Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου εδραιώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Είναι σύμφωνες με τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2019-2024) και βρίσκονται ψηλά στις ευρωπαϊκές ατζέντες έρευνας και εκπαίδευσης, όπως τονίζεται στις ανακοινώσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (Σεπτέμβριος 2020), στη Διακήρυξη της Βόννης για την Ελευθερία στην Επιστημονική Έρευνα (Οκτώβριος 2020) και το Υπουργικό Ανακοινωθέν της Ρώμης (Νοέμβριος 2020). Η επένδυση σε εξαιρετικούς ερευνητές είναι επομένως απαραίτητη προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική και καινοτόμος παγκοσμίως και, ταυτόχρονα, πιστή στις κοινές της αξίες. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) είναι το εμβληματικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της κινητικότητας, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών, καθώς και για τη δημιουργία εξαιρετικών διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων. Το MSCA είναι ανοιχτό σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας και σε οποιοδήποτε στάδιο της σταδιοδρομίας τους, από υποψήφιους διδάκτορες έως μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Ενθαρρύνουν τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία, όπου τα θέματα επιλέγονται ελεύθερα από τους αιτούντες και οι κύριοι μοχλοί είναι η αριστεία και η καινοτομία. Ως εκ τούτου, το MSCA είναι ανοιχτό σε ερευνητές που διατρέχουν κίνδυνο και όλοι οι αιτούντες και οι δικαιούχοι του MSCA ενθαρρύνονται να λάβουν μέτρα για να διευκολύνουν τη συμμετοχή αυτών των ερευνητών σε έργα που χρηματοδοτούνται από το MSCA. Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε με τη βοήθεια του έργου Inspireurope, μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται από το MSCA για την υποστήριξη ερευνητών που κινδυνεύουν. Το έγγραφο παρέχει χρήσιμο υπόβαθρο για ερευνητές που διατρέχουν κίνδυνο, μαζί με συστάσεις για τη βελτίωση της πρόσληψής τους. Αν και το έγγραφο απευθύνεται κυρίως σε δικαιούχους MSCA, οι συστάσεις του υπερβαίνουν το MSCA και μπορούν να εφαρμοστούν από την κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα.

 

Ενημέρωση: 16-02-2022
ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας