Νέα
Σελίδα 3 / 3 : <<<
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Scholars at Risk (SAR)
Δημοσίευση: 11-01-2021 13:24 | Ενημέρωση: 25-01-2021 18:06 | Προβολές: 1152
image
Με απόφαση της Συγκλήτου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάχθηκε στο Scholars at Risk (SAR), ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 400 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 39 χώρες με στόχο την προστασία των ακαδημαϊκών που απειλούνται, την αποτροπή επιθέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ως εκπρόσωπος του ιδρύματος στο δίκτυο Scholars at Risk (SAR), ορίστηκε ο Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Σελίδα 3 / 3 : <<<
ENGLISH