Επικοινωνία

Επικοινωνία:
Ιδρυματικός εκπρόσωπος Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος [skatsios@ionio.gr]
ή στη διεύθυνση scholarsatrisk@ionio.gr

Βρείτε μας και στη σελίδα στο Facebook

Ενημέρωση: 11-01-2021
ENGLISH