SAR @ ΙΠ
page image

ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ SCHOLARS AT RISK (SAR)

Με απόφαση της Συγκλήτου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντάχθηκε στο Scholars at Risk (SAR), ένα δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 400 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 39 χώρες με στόχο την προστασία των ακαδημαϊκών που απειλούνται, την αποτροπή επιθέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση και την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.Ξεκινώντας από μία εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2018, η ίδρυση του Scholars at Risk (SAR) Europe είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του παγκόσμιου Scholars at Risk (SAR). Το ευρωπαϊκό τμήμα πλέον υποστηρίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες των ακαδημαϊκών στα εθνικά τμήματα και τα συνεργαζόμενα δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη ενισχύοντας τη συλλογική φωνή των πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλοντας στην ενημέρωση των κέντρων λήψης αποφάσεων για μία αποτελεσματικότερη προστασία των επιστημόνων και ακαδημαϊκών και για μεγαλύτερο σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας παγκοσμίως. Σημειωτέον ότι ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων επιστημόνων και ακαδημαϊκών εκτεθειμένων σε απειλή και κίνδυνο αφορά κατά τα τελευταία χρόνια χώρες όπως Τουρκία, Λευκορωσία και Κίνα. Η συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου θα συνεισφέρει στην προώθηση των στόχων του δικτύου, δεδομένου ότι θα αποτελέσει ιδρυτικό μέλος του υπό σύσταση ελληνικού τμήματός του. Ως εκπρόσωπος του ιδρύματος στο δίκτυο Scholars at Risk (SAR), ορίστηκε ο Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.

“Με την ένταξη στο SAR, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές και τους φοιτητές σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται σε κίνδυνο επειδή εξέφρασαν ειρηνικά τα πιστεύω τους και έθεσαν ερωτήματα”, είπε ο καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου Σταύρος Κάτσιος και ιδρυματικός εκπρόσωπος στο δίκτυο SAR. “Η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι θεμελιώδης για την την παροχή ποιοτικής ανώτατης εκπαίδευσης κάτι που συνιστά και την αποστολή του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή του Ιόνιου Πανεπιστημίου στο δίκτυο SAR, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα και την αίσθηση της ευθύνης που έχουμε για την ανάγκη προάσπισης της ελευθερίας της σκέψης, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειωτέον ότι οι περισσότερες περιπτώσεις επιστημόνων και ακαδημαϊκών εκτεθειμένων σε απειλή και κίνδυνο εντοπίζεται κατά τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως η Τουρκία, η Λευκορωσία και η Κίνα.”

Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση Free to Think, που δημοσίευσε το δίκτυο SAR, οι επιστήμονες, οι ακαδημαϊκοί και οι φοιτητές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν συστηματικές απειλές και διώξεις λόγω της ακαδημαϊκής δράσης τους και της ελεύθερης διατύπωσης των απόψεων και των ιδεών τους. Οι απειλές και οι διώξεις αυτές που υφίστανται οι ανά τον κόσμο ακαδημαϊκές κοινότητες ξεκινούν από περιορισμούς στην μετακίνηση και φθάνουν μέχρι την αναίτια απόλυση, φυλάκιση και την άσκηση βίας. Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του SAR, Robert Quinn “Οι επιθέσεις κατά της ανώτατης εκπαίδευσης περιορίζουν τον χώρο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συλλογούνται ελεύθερα και να θέτουν ερωτήματα σχετικά με περίπλοκα και διαρκή ζητήματα. Τα μέλη του δικτύου μας παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία ακαδημαϊκών από τέτοιου είδους επιθέσεις συνεισφέροντας στην οικοδόμηση ενός πιό ισχυρού και ασφαλούς πανεπιστημιακού χώρου.”

Τα μέλη του δικτύου βοηθούν διωκόμενους ακαδημαϊκούς και φοιτητές προσφέροντας προσωρινές θέσεις διδασκαλίας και έρευνας, παρακολουθώντας και παρέχοντας υποστήριξη σε περιπτώσεις επιθέσεων κατά της ανώτατης εκπαίδευσης και αναλαμβάνοντας εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Επιπλέον το Διδακτικό, Ερευνητικό και το Διοικητικό Προσωπικό καθώς και οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε δράσεις του δικτύου SAR, όπως:

  • Σε προσκλήσεις ακαδημαϊκών μελών του SAR για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο πανεπιστημιακό campus μέσω της SAR Speaker Series
  • Στηρίζοντας την υπεράσπιση φυλακισμένων ακαδημαϊκών μέσω των Student Advocacy Seminars και των Action Campaigns του SAR
  • Αναλύοντας και ερευνόντας τις επιθέσεις κατά της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω του Academic Freedom Monitoring Project
  • Εμπλεκόμενοι στην εντεινόμενη συζήτηση γύρω από τις πανεπιστημιακές αξίες μέσω παρακολούθησης των workshops και της συμμετοχής στα working groups του SAR

Για περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο Scholars at Risk (SAR) και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν, το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, το Διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στο ιδρυματικό εκπρόσωπο καθηγητή Σταύρο Κάτσιο [skatsios@ionio.gr] και να κάνουν εγγραφή για λήψη των ενημερώσεων από το SAR.

Ενημέρωση: 11-01-2021
ENGLISH
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας